fbpx

SLUZBY TESZT ODLAL

Služby

Spoločnosť GRECAR s.r.o. sa zaoberá dovozom nových, predvádzacích, jednoročných a ojazdených vozidiel z Nemecka a z Rakúska. Ťažisko obchodných aktivít v Nemecku je v oblasti miest Stuttgart a Hannover a v spádových oblastiach približne 200 km od uvedených miest. Slovenský majiteľ a konateľ spoločnosti GRECAR s.r.o. sa dlhodobo zdržiava a pôsobí v Nemecku.

Postup pri dovoze vozidla

  • Vytipovanie a kúpa vozidla v zahraničí (možnosť zabezpečiť osobnú účasť kupujúceho)
  • Dovoz na Slovensko, ca. 250-300 € (nemecké prevozné čísla s poistkou, pohonné hmoty alebo prevoz odťahovou službou resp. kamiónom)
  • Preklad kúpno-predajnej zmluvy od vozidla z nemčiny do slovenčiny (netreba, keď je zmluva dvojjazyčná)
  • Preklad technického preukazu z nemčiny do slovenčiny (nevyhnutné), ca. 40 €
  • Kontrola originality (KO), Stanica technickej kontroly (STK), Emisná kontrola (EK) 132 až 160 €
  • Získanie technického preukazu na Obvodnom úrade Odbor dopravy a úhrada poplatku, 106 €
  • Zaplatenie recyklačného poplatku elektronicky, ca. 32 €
  • Vybavenie EČV na Dopravnom inšpektoráte (DI) a úhrada Registračného poplatku, podľa kW
  • Administratívna STK a EK, čiže získanie nálepiek od STK a od EK po pridelení EČV na DI, 20€

Prostredníctvom nášho partnera Real Fin, spol. s r.o. a jeho obchodného zástupcu Ing. Róberta Ovada poskytujeme najvýhodnejšie financovanie (úver, leasing alebo auto na splátky) a poistenie (PZP alebo Kasko) na vozidlá. Kontakt: robert.ovad@realfin.biz alebo 0905/465 234

Požičiame Vám prepravné slovenské EČV slúžiace na vybavenie administratývnych úkonov po dovoze vozidla na Slovensku (len pokiaľ si budete privezené vozidlo chcieť prihlásiť sami).

 

Zabezpečíme pre Vás aj vozidlo, ktoré ste si našli v zahraničí sami. Privezieme Vás na miesto, budeme vo Vašom mene rokovať a vozidlo Vám prípadne aj privezieme a prejdeme administratívnymi úkonmi až po pridelenie EČV.

S každým zákazníkom sa snažíme udržiavať partnerský vzťah aj po kúpe vozidla, lebo iba vzájomná spokojnosť je zárukou, že sa partnerský vzťah udrží aj do budúcnosti.

Poradenstvo ohľadne kúpy alebo dovozu vozidla zo zahraničia.

Poradenstvo ohľadne kúpy alebo dovozu vozidla zo zahraničia.

Máte otázky? Zavolajte dnes!
888-694-5544