fbpx

Postup a poplatky

Spoločnosť GRECAR s.r.o. sa zaoberá dovozom nových, predvádzacích, jednoročných a zánovných vozidiel z Nemecka a z Rakúska. Ťažisko obchodných aktivít v Nemecku je v oblasti miest Stuttgart a Hannover a v spádových oblastiach približne 200 km od uvedených miest. Slovenský majiteľ a konateľ spoločnosti GRECAR s.r.o. sa dlhodobo zdržiava a pôsobí v Nemecku.

Postup pri dovoze vozidla

  1. Vytipovanie a kúpa vozidla v zahraničí (možnosť zabezpečiť osobnú účasť kupujúceho)
  2. Dovoz na Slovensko, ca. 500-900 € (nemecké prevozné čísla s poistkou, pohonné hmoty alebo prevoz odťahovou službou)
  3. Preklad kúpno-predajnej zmluvy od vozidla z nemčiny do slovenčiny (netreba, keď je zmluva dvojjazyčná)
  4. Preklad technického preukazu z nemčiny do slovenčiny (nevyhnutné), ca. 20 €
  5. Kontrola originality (KO), Stanica technickej kontroly (STK), Emisná kontrola (EK) 180 €
  1. Získanie technického preukazu na Obvodnom úrade Odbor dopravy a úhrada poplatku, 100 €
  2. Zaplatenie recyklačného poplatku elektronicky, ca. 24-38 €
  3. Vybavenie slovenských EČV na Dopravnom inšpektoráte (DI) a úhrada Registračného poplatku, podľa kW (pozri POPLATKY)
  4. Administratívna STK a EK, čiže získanie nálepiek od STK a od EK po pridelení slovenských EČV na DI, 31-50 €
Máte otázky? Napíšte nám email!
grecar@grecar.de